Menighedsråd

Kirkens menighedsråd

Lillian Andersen (Formand)
Tlf. +45 51343655
andersen1004@gmail.com

Zung Then Mang (Næstformand)
Tlf. +45 42616216
zungthenm27@gmail.com

Kyaw Maung Lian Hi
Tlf. +45 24204653
kyawmaung69@gmail.com

Carsten Lund Pedersen
Tlf. +45 22624710
banevangen@outlook.com

Søren Sjøberg
Tlf. +45 23470719
abigajil26@gmail.com

Thang Lam Mang LangLe
Tlf. +45 40765838
thanglammanglangle@gmail.com

Derudover deltager Lone Møller-Hansen og Sambuh LangLe ved menighedsrådets møder.