Kontakt

Kontakt Baptistkirken Bornholm

Kirkens præst Lone Møller-Hansen træffes på tlf. 23474015 og email lm-h@outlook.dk

Kontaktoplysninger på menighedsrådet kan findes her.