Om kirken

Baptistkirken Bornholm er en frikirke tilknyttet Baptistkirken i Danmark. Menighedens liv og virke sker ud fra baptistkirken i Rønne.

Baptistkirken Bornholm tæller ca. 150 medlemmer fra hele øen. Menigheden er en del af Baptistkirken i Danmark, som har 54 menigheder med i alt ca. 5500 medlemmer. Som frikirke er den uafhængig af staten, men i tæt samarbejde med andre kristne kirker, især lokalt. Blandt andet er der et stort fælles børne- og ungdomsarbejde i Rønne, som hver uge engagerer over 100 børn og unge. Baptistkirken Bornholm har en stor, aktiv gruppe migranter fra Burma.

Menighedens præst er Lone Møller-Hansen

Følg kirken på Facebook og på YouTube


Hvad er baptister?

Som del af den verdensomspændende kristne kirke bekender vi troen på den ene Gud som Fader, Søn og Helligånd. Vi er aktive både nationalt og internationalt. Baptisternes Verdens Alliance rummer 45 mio. baptister. Som baptister praktiserer vi kun dåb af mennesker, der aktivt bekender sig til Jesus. Vi lægger samtidig vægt på den enkeltes frihed til selv at læse og tolke bibelen, samt alle medlemmers lige medbestemmelse i kirken. Vi ønsker at være en åben kirke med plads til alle slags mennesker.

Læs også: Hvad er baptister? på www.baptistkirken.dk

Kirkens arbejde

Der er aktiviteter for alle aldre, Mandagskontakt og kvindemøder primært for ældre, bøn tirsdag kl. 17. Aftenandagt første tirsdag måneden kl. 17.00. Bibelmeditation onsdag morgen med morgenkaffe, foruden børne- og ungdomsarbejdet og gudstjenester hver søndag.


Kirkens historie

Den første danske baptistmenighed så dagens lys, da baptister i København brød med statskirken og lod sig døbe i Lersøen i København i 1839.

Bornholms baptistmenighed blev stiftet i 1848. Baptistkirken i Rønne blev opført i 1888 efter tegning af arkitekten Mathias Bidstrup, der har tegnet flere af Bornholms kirker.

Kirkens mosaikvinduer er tegnet af kunstner Lise Færch og udført af glasmager Henning Kristiansen.

Gamle fotos af kirken kan findes i Rønne Byarkiv


Læs også: Økonomi, menighedsråd, Baptistkirkens ejendomme