Bedemøder

Vi mødes hver uge for at tale sammen om at vokse i vores bønsliv, og så beder vi for og velsigner menighedens mange aktiviteter og udtrykker sammen overfor Gud vores længsel efter et stadigt større nærvær af Ham i vores fællesskab, så det udvikles og bliver tiltrækkende for flere mennesker.

Bedemøder er for alle og er tirsdag kl. 19.00-20.30 i Baptistkirken